ceper

film studio

DOTKNÚŤ SA DENALI

Dotknúť sa Denali - film

Netradičným spôsobom spracovaný filmový dokument o tradičnej téme výškového horo