ceper

film studio

ocenenie na CAMERA SLOVAKIA 2013

 

1. miesto - PYGMEJOVIA - DETI DŽUNGLE, Pavol Barabáš: Pútavá cesta z krajiny detstva, kde sa romantické predstavy konfronutjú s realitou. Komentár a obraz vytvárajú spoločne pôsobivú a invenčnú symbiózu s výrazným humanistickým odkazom.

2. miesto - ZABIJÁCKA KRÁSA - Rastislav Hatiar, za tvorivé a vizuálne pôsobivé rozprávanie o ojedinelom a unikátnom športovom výkone. SKI EMOTION IRAN - Rastislav Hatiar - film, ktorý aj keď nepracuje s hovoreným slovom, na krátkej ploche vo vysoko cizelovanej a kultivovanej montáži hovorí príbeh v strhujúcich obrazoch.

3. miesto - MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE - Vlado Dudlák, Lenka Moravčíková-Chovanec - mnohovrstevnatý pohľad na významnú až chimerickú osobnosť, ktorá sa vo filme stráca a vzápätí znovuobjavuje, aby sa hlasom minulosti dotýkala našich súčasníkov.

4. miesto - CUBA ABSOLUT TOTAL HURICAN - Ladislav Šranko - žánrovo rýdzi pohľad na krajinu očami cudzinca (alebo turistu), ktorý sa ju pokúša pochopiť a zároveň sa stáva svedkom udalostí, ktoré z hodiny na hodinu zmenia jej osud.

http://cameraslovakia.sk/