ceper

film studio

Slepá dôvera - ocenenie z Macedónska

Takýto mail mi včera prišiel z Macedónska - Medzinárodného horského filmového festivalu ECHO: Hello Rasto, It is my great joy to tell you that the Jury last night gave a "Special Mention Award" for your movie "Blind Trust". Veľmi sa tešíme ďalšiemu oceneniu nášho filmu Slepá dôvera. http://www.ehofilmfest.mk/

Presné znenie ocenenia: Special Mention Award

BLIND TRUST

This film contains the elementary attributes of the documentaristics, from the very first to the very last scene. Nurturing the humanistic dimension of the story, the film, in a warm and sensitive manner stresses the friendship, perseverance and altruism in their magnificent forms. Superior directing and extraordinary profiled characters of the ordinary people who become heroes… almost invisible, but present. A film about life as a simple but magnificent creation.

Tento film obsahuje základné atribúty dokumentaristiky, od prvej do poslednej scény. Dáva príbehu humanistický rozmer, citlivým spôsobom zdôrazňuje priateľstvo, vytrvalosť a altruizmus vo svojích nádherných formách. Prvotriedna réžia a vynikajúce vyprofilovanie postáv obyčajných ľudí, ktorí sa stali hrdinami ... takmer neviditeľnými, ale prítomnými. Film o živote, o jednoduchých, ale nádherných stvoreniach.

Video k článku: 

Film Slepá Dôvera / Blind Trust - teaser