ceper

film studio

Športové nádeje - Talent z divokej vody

Pre RTVS vyrábame reláciu Športové nádeje. Zameranie relácie je priblížiť talentované deti a mládež a motivovať, tak ostatné deti. Tento diel je venovaný mladej talentovanej kajakárke Ivane Chlebovej. V RTVS bol diel odvysielaný v júli 2017.

Video k článku: 

Športové nádeje - Talent z divokej vody